Robert Radamant’s Co

About the great big white world

Posts Tagged ‘kritika’

Sintetička biologija kao sustav kontrole

Posted by robertradamantsco on July 16, 2012

Sintetička biologija kao sustav kontrole
„Sintetička biologija će dovesti do novih oblika bio-terorizma,“ rekao je stručnjak za sigurnost Marc Goodman za Daily Mail. „Bio-zločin je srodan računalnom zločinu u ranim osamdesetima.“ Odmah ćemo reći na najednostavniji način da se ovdje radi o projektu koji bi bi mogao stvoriti virus ili bakteriju da upravlja našim mislima i voljom. Kao što stoji na znanost.geeku: Sintetička biologija: projektiranje bakterije. “Za sada, jednostavno smo uspjeli dokazati da naš koncept radi. Ostaje vidjeti koje bi potencijalne praktične primjene to moglo imati”, kaže Flavio Schwarz iz Life Science Zurich Graduate School. Novi proces je zapravo “nusprodukt” njegove disertacije – daljnji dokaz da osnovna istraživanja također mogu proizvesti rezultate usmjerene primjeni. Potrebni su samo snalažljivi ljudi, poput Flavia Schwarza, koji to mogu prepoznati., Izvor: sciencedaily.com „
Znanstvenici sa područja molekularne biologije gledaju na DNK kao na svojevrstan programerski jezik, a žive stanice kao na kompjuter. A pošto su takvi istraživački projekti financirani od vladinih institucija i/ili multinacionalnih kompanija, razvoj sintetičke biologije bi mogao dovesti do nove ere bioterorizma o čemu se do danas nije niti sanjalo. No u najvećem broju članaka na tu temu koriste se stručni nazivi koje mogu razumjeti samo stručnjaci specijalizirani za to područje. Eto npr. jedan citat: „U drugom koraku, nepotrebni dijelovi šećera su uklonjeni izvan bakterijske stanice i zamijenjeni sa kemijski sintetiziranim molekulama šećera različitih veličina i struktura, za proizvodnju struktura šećera nalik ljudskim glikanima.“, znanost.geek. Pogledajmo dalje na koji je način pisan članak. Prije svega, u optimističnom smislu, kao da je to što se događa zasigurno dobro, da će to doprijeniti razvoju čovjeka itd i tome sl. U drugom redu, ulazi se u dubine terminoloških makinacija koje pak prosječnog čitatelja odvode od samog pointa o čemu mi ovdje pričamo do one željene ideologije koju se tim načinom propagira. Eto primjera: „Novi alat: E. coli je dobro poznati biološki radni konj koji se može koristiti za proizvodnju rekombinantnih proteina. Problem je u tome što E. coli nedostaje mnogo funkcija potrebnih za modificiranje proteina sa molekulama šećera. Tim Markusa Aebija, međutim, nedavno je otkrio da Campylobacter može učiniti nešto što mogu samo eukarioti poput ljudskih stanica: pričvrstiti molekule šećera na proteine praćenjem sinteze, da bi proizveli glikoproteine.“ Nadalje stoji slijedeće: „Kada crijevna bakterija E. coli i patogen proljeva Campylobacter rade zajedno, to ne mora dovesti do ozbiljnih bolesti. Umjesto toga, kada tim biologa i kemičara koristi produkt ove bakterijske suradnje, to otvara cijelu novu tehnologiju s potencijalnim farmaceutskim primjenama.“
Kao što vidite, u znanstvenim časoposima se propagiraju ti sintetski biološki eksperimenti pri čemu se ne osvrće na etičku stranu priče. Također, treba obratiti pažnju na riječ rekombinantnih proteina. Ista terminologija se koristi eto upavo u GMO-u. Ne treba nam mnogo da se pospoje točke, zar ne? Jednom riječju, „virusi i bakterije manipuliraju kemikalijama u ljudskom tijelu i, programirajući ih da šalju odgovarajuće agense u mozak, bio-programer potencijalno može preuzeti kontrolu nad žrtvinim ponašanjem.“, Umjetno stvoreni virus koji hakira i kontrolira mozak: Imate li nešto protiv?, Matrixworld-hr.com
Sada, mnogi tvrde da je polje sintetičke biologija tek na svojim počecima, i da takva biologija može pomoći pri sprečavanju raka. No unatoč tim spomenutim počecima, po prvi puta prošle godine, milijarder i poduzetnik, biolog Dr. Craig Venter je stvorio “umjetni život” i nazvao ga Synthia. Andrew Hessel sa Sveučilišta Singularity na NASA-inom istraživačkom kampusu na tehnološkoj konferenciji TXM upozorava da virusi i bakterije šalju kemikalije u ljudski mozak te mogu biti upotrijebljene da kontroliraju domaćina. Na Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje i uskladištenja bakteriološkog (biološkog) i toksinskog oružja i o njihovom uništenju stavljen je naglasak na tri važne točke: 1. zakonodavstvo, provedba obveza proizašlih iz Konvencije u nacionalno zakonodavstvo, 2. nadzor nad biološkim agensima i toksinima i 3. prisilno provođenje zakona kada se ustanovi njihovo kršenje. BTWC ili Biological and Toxin Weapons Convention, Konvencija koju smo maloprije spomenuli treba dakle služiti kao sigurnosno sredstvo za nadziranje istraživanja u sintetičkoj biologiji. Međutim, radi dvostrukih mjerila i namjera upotrebe, veoma je teško provesti to nadziranje te unatoč Konvenciji sintetička biologija predstavlja ozbiljnu prijetnju za čovjeka. Kako stoji u članku na stranici hrvatski-vojnik.hr:
„Sintetička biologija je nova znanstvena disciplina, koja uključuje rastavljanje mikroba na njihove osnovne genetičke sastavnice kako bi se omogućila njihova manipulacija i ponovno sastavljanje u svrhu stvaranja novog oblika života. To također uključuje stvaranje novih genetičkih kodova znanih kao DNA, koji ne postoje u prirodi. Sintetička biologija se može primjeniti u autonomnim biokemijskim senzorima, proizvodnji biomaterijala, programiranim terapeuticima, “pametnoj” poljoprivredi i eksperimentalnim inženjerskim sustavima za biologe. Potencijalne koristi sintetičke biologije uključuju razvijanje novih mikroorganizama za tretiranje bolesti kao što su maligne bolesti puno učinkovitije i stvarajući nove i jeftinije lijekove. Zatim, umjetno razvijene nove organizme koji mogu osigurati jeftinije i čistije izvore energije nago današnje temeljene na naftnim gorivima i koji mogu otkriti umanjiti zagađenja okoliša u zemlji, zraku i vodi.
Potencijalni rizici sintetičke biologije nisu još poznati ali postoji zabrinutost da se sintetski organizmi mogu ponašati neočekivano i štetno te mogu uzrokovati velike štete u okolišu. Također postoji zabrinutost da ako ti organizmi dospiju u ruke terorista mogu se koristiti kao oružje. Mogućnost stvaranja umjetnog života može podići moral ali se postavlja i etičko pitanje kako je definiran život. Potencijalna opasnost predstavlja i tzv. sintetička genomika kao nove tehnika za proizvodnju DNA i dijelova iste (genske i genomske sinteze) a koje današnje velike korporacije u farmaceutskoj industriji koriste u velikim količinama. Ako se ovome pridoda i danas sve prisutnija nanotehnlogija, zaključci mogu poprimiti pesimističan naglasak. „
Kao što vidimo, navode se pozitivne strane razvoja ovog polja biologije, no također se upozorava na one štetne strane kao što je biološki terorizam i upotreba ove biološke tehnologije sa strane farmaceutskih industrija. A kao što znamo već iz opće poznatih priča o GMO-u, takve industrije u prvom redu koriste nove tehnologije za vlastiti profit. Tako će u ovom slučaju farmaceutska industrija prvo prodavati praktično upotrijebljive rezultate sintetičke biologije raznim vladinim tijelima diljem svijeta koje će pomoću te tehnologije nastojati provesti kontrolu nad čovjekom. Što se tiče pozitivnih strana poput sprečavanje raka, možemo si samo zamislititi sume sa nekoliko nula koje će vlasnici patenata tražiti za takve pozitivne namjene. Ja osobno moram priznati da sam veoma sumnjičav svezi glede gore nabrojanih pozitivnih strana. Neka za kraj blogerica Computer Worlda, Darlene Storm kaže: “Znam ljude koji ne mogu održavati ni vlastita računala da budu zaštićena i ažurirana. Pitam se hoće li postati više sigurnosno osviješteni kad bi hakiranje moglo postati smrtonosno?”, matrix-hr.com.
Robert Olujić

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

DJ: glazbenik ili ljudski đuboks?

Posted by robertradamantsco on May 17, 2012

Svi znamo što je DJ i da je miksanje ritmova njegovo osnovno obilježje. To se zove Beatmix. „Nije tako teško“, kaže DB koji je jedna od najznačajnijih pojava na d’n’b sceni.“No teško je biti dobar u tome, zadržati obje pjesme u miksu čitavu minutu bez raspadanja, da bas-bubanj i doboš ne postanu asinkroni, da ne zazvuče kao da pijanac pada niz stepenice“. Uglavnom, mix vas treba furati a da i ne kužite da vas fura. Malo formalnije rečeno, osnovna Dj vještina je spomenuti beatmix što bi značilo sinkronizaciju i neprimjetan prijelaz između dvije stvari. Držanje dva ritma u harmoniji i tonalitetu  bez da se ubacuju sitni kiksevi.  OK, a što je onda toliko famozno u toj cijeloj DJ priči?

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Posted by robertradamantsco on February 9, 2012

preuzeto sa h-alter.org Što ne valja u priči o svijetu glazbe u Hrvatskoj? Autori potpisivanjem ugovora prestaju biti vlasnici svoje glazbe, dok novi vlasnici ne promoviraju izdani materijal; mediji ih zaobilaze ako nisu “komercijalni”; menadžment je u vrlo lošem položaju… Njihov odgovor je – Beat Manifest!

Nekim ljudima ne splasne entuzijazam  i volja za promjenom niti nakon što su se stotinu puta spotaknuli  u vlastitom dvorištu. Kako to da im se to događa? I jednostavnog razloga što je to samo njihovo područje na formalnom nivou, dok tim dvorištem upravljaju sasvim druge osobnosti koje nemaju direktnog dodira s njim. O čemu je riječ? O dvorištu znanom i kao glazbena scena u Hrvatskoj, o čijem većinskim dijelu se brine samo jedna vrsta ljudi, ali iako su ti ljudi većinski vlasnici, nemaju pravo na udio upravljanja nego se moraju povinovati nerazumnim i za sve segmente glazbene scene štetnim pravilima. Što učiniti u takvoj situaciji? Eto u nastavku, što učiniti. Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

Kontrolirani sustav zbog sustava kontrole

Posted by robertradamantsco on May 8, 2011

Ovo je doba ogromnog broja statistika i njihovih automatskih obrada. Bilježe se naše potrošačke navike i ponašanje općenito. Marketinška se psihologija udružuje sa sofisticiranom tehnologijom nadzora i hegemonijskim vlasničkim strukturama. Sustav u kojem živimo svojevrsni je sintetički kolektivizam. Zbilja je svedena na skup znakova koji proizlaze iz jednog strogog mehaničko-digitalno-kemijskog sustava kontrole. Ne kontrole kao u teoriji zavjere, već kontrole samog sustava – pa čak i nad onom bogatom manjinom, onom koja reprezentira centre moći.

autor: robert olujic, preuzeto sa zamirzinea

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

Odličnosti, beznačajnosti i zlatna sredina?

Posted by robertradamantsco on November 8, 2010

More bass, more bass, more bass… itd. Tako ide jedan dio stvari znane kao gdmfsob (unkle uncensored) feat. Roots Manuva od DJ Shadowa. Ili npr. Zoid od Freq nastyja, također jednog od odličnjaka u elektr. mjuzi. Po čemu? Ne sigurno po spotovima punim debelih auta i tankih pičkica, nego odličnih ritmova, groovy štiha, opakih basslinea itd i tome sl. OK, tu su i likovi  tipa Amon Tobin ili Aphex Twin, ljudi koji su izgradili takoreći kult oko sebe.  Čime? Debelim autima? Ili groovy ritmovima? Ne znam točno, ali mislim da sigurno ne sa debelim autima. Radi se o komplekstnosti ritmova, sitnih pod-ritmova, industrijsko-prirodnih zvukova, ethno-world music elemenata i guste zvukovne teksture u njihovim stvarima.  Pa nagli ali opet fluidni prijelazi iz jednog dijela u drugi, iz teme u temu, vraćanje, bježanje, sve u jednom, izmiješano, sve  koherentno kompicirano   u jednu malu cjelinu. Koja je, kao i uvijek u svim asamblima inteligentno-spaljene konstrukcije, dio jedne veće cjeline.

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Dogma današnjice kao ultimativni argument društvenog poretka I

Posted by robertradamantsco on September 12, 2010

Čovjeku kojeg je iscrpio posao, obitelj, nedostatak seksa ili jednostavno samo malo zabave propisuju se antidepresivi; nekome drugome kojeg malo previše živciraju živci daju sedative; nekome pak i jedno i drugo i treće, a možda i nešto četvrto. Liječnici nam propisuju lijekove jedva da nas uopće pogledaju svojim sveznajućim, visokodostojanstvenim očima, lijekove čije protudjelovanje niti sami ne razumiju kako treba, pa se tako  masa kljuka sa kemikalijama koje samo privremeno otklanjaju bolest, dok neku drugu istovremeno usađuju. Prodaje se lijepo i tako privlačno zapakirana hrana koja je puna kemikalija, trpamo u sebe GMO-e, one iste koje multinacionalke tipa Monsanto neprestano uvaljuju seljacima u već ionako iscijeđenim zemljama  tako ih još više iscjeđujući. Govore nam da je zakon jačeg u životinjskom svijetu i naš zakon, da je borba za opstanak i velika utrka za novcem, imanjem, prestižem itd. i naš zakon,  jer je to darvinizam pokazao još odavno te je zato takvo ponašanje potpuno prirodno. I tako, kada nemali broj ljudi pomalo suviše bude opterećen tom vrtoglavom utrkom i još k tome sav natrpan onom obojanom hranom dođe pun povjerenja svom doktoru, od istog dobije neke šarene pilule, navečer se fino zavali pred TV i sutradan cijela priča – ispočetka. Naš Divni novi svijet uistinu zna pružiti sve što  treba svom tako dragom narodu. Ali kako je rekao još Nietsche: „Država je najhladnija od svih hladnih nemani. I hladno laže: i ova laž gmiže iz njenih usta: ‘Ja, država, ja sam narod’“ Dakle, država koja tvrdi da je sam narod, laže samu sebe, truje se bezbrojnim kemikalijama i poput fanatika juri da samu sebe prestigne u Velikoj utrci za vladavinom i sjajem. Pa dobro, neka sjaji, ali to je samo umjetni sjaj božićnog drvca, sjaj koji želi prekriti nametnutu ambiciju, slabe štake i duboki umor ljudi. Idemo malo pretresti  to okićeno drvce, pa da vidimo kakvo je ono kad se uklone svi ti ukrasi. Idemo malo gledati pravu golotinju!

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

CRTICE IZ EUROPSKOG PARLAMENTA nacrtane od Kresimira Misaka

Posted by robertradamantsco on June 24, 2010

svima nam uglavnom poznati novinar-istrazivac i voditelj emisije Na rubu znanosti kresimir misak je u svojem posljendjem postu na svojem blogu napisao razne zanimljivosti. spomenuo je otvaranje fakulteta ayurvede u hrv., nlo iznad samobora te razne druge stvari izmedu kojih i zanimljiv dio o posljednjem sastanku bilderberske skupine za koju misak kaze: “Kao što je nekima više, a nekima manje poznato, prema Estulinu, družba Bilderberg želi stvoriti tehnokratsko carstvo, svijet s jednom korporacijom koja djeluje na štetu porobljenih država i građana pa se zato u Europi odvija proces uništenja nacija. Ustav, granice i zastave jednostavno će progutati takav sustav. Grčka je, tvrdi Estulin, već postala protektorat nakon što je Europska unija odobrila pomoć od 750 milijardi eura jer Grčka taj dug nikada više neće moći otplatiti. Sljedeće bi na redu trebale biti Španjolska, Portugal i Irska, a tim procesom upravljaju dužnosnici iz Bruxelesa koje nije izabrao narod. Između ostalog, žele uništiti koncept društvene skrbi koji je bio u službi dobrobiti čovječanstva.”

poprilicno zanimljiv tekstic koji tjera kako mozdane vijuge tako i nervni sistem na ubrzano kretanje. anyway, da ovdje ne naklapam previse, eto teksta nakon kojeg bi svaki citaoc trebao ostaviti svoje trenutne aktivnosti na barem nekoliko minuta i odvrtiti si sve to jos koji put u umu.

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

prosvjedi, akcije, muljaže i mnogo zajebancije

Posted by robertradamantsco on June 18, 2010

Dok se po raznim medijima posvuda vide lopte svjetskog prvenstva i rasplakane Vlatke Pokos radi svojeg rajskog života, dok je glavni naslov na jutarnji.hr „Ovi su profesori za 5000 kn stvorili najbolje učenike u godini“ a ispod njega da je djelatnik Elektre istukao šestero djece i da je novi skandal na HTV-u:  „Koja kriza? Novu sapunicu platit ćemo 33 milijuna kuna“, razne druge događaje pomalo većeg značaja se izostavljaju. Dok se  manje-veće trice po svim glavnim medijima objavljuju  kao nešto za sav život općenito važno,  rijetko gdje piše bilo što o jučerašnjim (16.6.) prosvjedima u sad već glasovitoj Varšavskoj.  Zanimljivo značenje  tog događaja urednici spomenutih i inih medija guraju ili pod tepih, ili u najmanju ruku na marginu nakon što su po 154-ti puta u tjedan dana popljuvali velikog mučitelja Bandića ili objavili što je rekla divna superdiva Severina. Dakako, to nije ništa novo, štoviše, to je i samim novinarima dojadilo (da budemo blagi) pa je skupina anonimnih novinara poslala Pravu na grad proglas u kojem se tvrdi da je Hoto grupa u suradnji s nekoliko PR agencija novinarima prijetila tužbama ako nastave objavljivati vijesti vezane uz prosvjede u Varšavskoj. Najavljene su istrage Horvatinčićevih kredita i DORH je potvrdio nepravilnosti u projektu Cvjetni. Nakon što je Tomašević sa stagea oštro rekao – Nastavit ćemo s akcijama, a novi prosvjed najavit ćemo u medijima. – uz slijeganje ramena pokazao sam peace, otpio malo pelina i gledao kako  prosvjednici bježe od kiše ljutih bogova sa kapitalističkog Olimpa.
Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Tabu o zanimljivom scenariju

Posted by robertradamantsco on June 7, 2010

Vrlo je zanimljivo što se sve priča o Hrvatskoj po medijima, no još je zanimljivije što se ne priča: prašuma tabua i ovdje je vrlo uspješna – naprosto cvjeta. (Istinska demokracija,  sloboda govora i duh liberalizma!) Toliko toga po medijima o nezaposlenosti, o ulasku u tu EU, o kriminalu  i korupciji, ekonomskoj nestabilnosti i naravno – o Hrvatskoj kao brandu turizma. Toliko lijepih plaža, idiličnih otoka, kulturnih znamenitosti i vrućih noći. A zamislite svu ekonomsku, kulturološku, etničku i inu raznolikost pomnoženo sa… dva? Tri? Četiri?

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

mali osvrt na Trip To Wadada Station iz subjektivnog ugla :))

Posted by robertradamantsco on May 31, 2010

znate kada vas nesto tjera da kazete sto vam je na umu? ono, fakat vas tjera, ne da vam mira, stovise, isfurava vam glavobolju dok god to ne izrecete. nakon toga – olaksanje za nekoliko tona. e pa, tako nesto slicno mene tjera ovih dana da bacim koment na party odrzanog 21.5 u mediki naziva trip to wadada station. tjera me da nesto kazem o tome jer je party bio super, odlican, preedobar… i ovo ne kazem samo zato jer sam i ja tamo nastupao, nego radi cjelokupnog dojma, radi atmosfere vruce poput guma na trkacim autima, zbog odlicne mjuze cija je energija strujala prostorom stvarajuci nasmijesene face i poskakujuca tijela.
svi su izvodaci odlicno svoj posao odradili – cak i moja malenkost. prvo su lar plur lar zagrijali party sa digital dancehallom cije su vesele vibre privukle ljude oko nekih pol 12-12, onda je zavrtio robert radamant iliti moja malenkost glitch hop na koji je nadovezao dubstep, da bi na kraju zavrsio sa drumbom na koju se danny bwoy odlicno spojio i nastavio do kraja rasturati plesne ili ine cipele publike u tom raskalasenom zanru.
a publika: svaka cast – ljudi: bili ste odlicni! ustvari, ovo je pohvala publici koja je bila i vise nego inspirativna. jos jednom fala svima koji ste dosli, uzivali u raznolikim zvukovima i na kraju se opustili uz nasu mjuzu i (nadam(o) se) dobro zabavili. 9.7 je ponovno slican event u mediki, pa eto, pozivamo vas vec sada na taj party.
cheers za publiku, organizatore (trip to zion), izvodace (lar plur lar, robert radamant & danny bwoy) i na kraju – za mediku.
stay well folks

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »